S. 5-1083 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie ter ondersteuning van een taks op financiŽle transacties
Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging  

internationale financiŽn
speculatiekapitaal
motie van het Parlement
kapitaalbeweging
financiŽle transactie
belasting
geldmarkt
buitengewone belasting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1083/1 5-1083/1 (PDF) Verslag namens de commissie 21/6/2011
5-1083/2 5-1083/2 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 21/6/2011
5-1083/3 5-1083/3 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 23/6/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/6/2011   Indiening
21/6/2011   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/6/2011   Inschrijving op agenda
23/6/2011   Algemene bespreking Hand. 5-27 Hand. 5-27 (PDF)
23/6/2011   Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 5-1083/3 5-1083/3 (PDF)
23/6/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+34/-5/o14) Hand. 5-27 Hand. 5-27 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/6/2011   Verzending naar commissie
21/6/2011   Inschrijving op agenda
21/6/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Marie Arena, Sabine de Bethune
21/6/2011   Bespreking
21/6/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+13/-0/o0)
21/6/2011   Aanneming zonder amendering
21/6/2011   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-1083/1 5-1083/1 (PDF)
21/6/2011   Tekst aangenomen Doc. 5-1083/2 5-1083/2 (PDF)
23/6/2011   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste minister, aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/6/2011
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 21/6/2011

Kruispuntbank van de wetgeving