S. 5-1077 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot vaststelling van een gedragscode voor de leden van de koninklijke familie en tot wijziging van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan sommige leden
Francis Delpérée   

Koning en Koninklijke familie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1077/1 5-1077/1 (PDF) Wetsvoorstel 10/6/2011
5-1077/2 5-1077/2 (PDF) Verslag namens de commissie 21/10/2013
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/6/2011   Indiening Doc. 5-1077/1 5-1077/1 (PDF)
16/6/2011   Inoverwegingneming
10/10/2013   Intrekking
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Ingetrokken 10/10/2013

Kruispuntbank van de wetgeving