S. 5-1076 Dossierfiche K. 53-1420

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid
Regering Y. Leterme II  

kwik
verontreiniging van de stratosfeer
volksgezondheid
arbeidsveiligheid
duurzame goederen
chemisch product
energiebesparing
gezondheid op het werk
duurzame ontwikkeling
etiketteren
invoer
giftige stof
invloed op het milieu
strafsanctie
fytosanitair product
EG-conformiteitsmerk
milieubescherming
stratosfeervervuilende stof
verpakkingsproduct
houtproduct
handelsnorm
verdelgingsmiddel
technische voorschriften
productienorm
energieverbruik
administratieve sanctie
gevaarlijke stof
nationale uitvoeringsmaatregel
commercialisering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1420/1 Wetsontwerp 3/5/2011
K. 53-1420/2 Amendement 24/5/2011
K. 53-1420/3 Verslag namens de commissie 31/5/2011
K. 53-1420/4 Tekst verbeterd door de commissie 1/6/2011
K. 53-1420/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 9/6/2011
5-1076/1 5-1076/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 28/6/2011
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
3/5/2011   Indiening Doc. K. 53-1420/1
31/5/2011   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-1420/3
9/6/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 38, p. 32-34
9/6/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+91/-0/o39)
Integraal verslag nr. 38, p. 48
Doc. K. 53-1420/5
9/6/2011   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
10/6/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
28/6/2011   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-1076/1 5-1076/1 (PDF)
28/6/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
30/6/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/7/2011   Bekrachtiging en afkondiging
19/8/2011   Bekendmaking (47808-47814)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 9/6/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 11/6/2011 15 27/6/2011
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 11/6/2011 0 27/6/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/7/2011 19/8/2011 , blz 47808-47814

Kruispuntbank van de wetgeving