S. 5-1062 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de politieke en de veiligheidssituatie ten gevolge van de blokkering van het verkiezingsproces in Burundi
Olga Zrihen    Sabine de Bethune    Marie Arena    Marleen Temmerman    Vanessa Matz   

Conventie van Arusha
misdaad tegen de menselijkheid
motie van het Parlement
Burundi
politiek geweld
rechten van de mens
politieke situatie
verkiezing
overgangsjustitie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1062/1 5-1062/1 (PDF) Voorstel van resolutie 1/6/2011
5-1062/2 5-1062/2 (PDF) Amendementen 12/7/2011
5-1062/3 5-1062/3 (PDF) Amendementen 16/11/2011
5-1062/4 5-1062/4 (PDF) Verslag namens de commissie 16/11/2011
5-1062/5 5-1062/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 16/11/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/6/2011   Indiening Doc. 5-1062/1 5-1062/1 (PDF)
9/6/2011   Inoverwegingneming
9/6/2011   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
24/11/2011   Inschrijving op agenda
1/12/2011   Algemene bespreking Hand. 5-37 Hand. 5-37 (PDF)
1/12/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o4) Hand. 5-37 Hand. 5-37 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/6/2011   Verzending naar commissie
12/7/2011   Inschrijving op agenda
12/7/2011   Uitgesteld
8/11/2011   Inschrijving op agenda
8/11/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Piet De Bruyn
8/11/2011   Inleidende uiteenzetting door Olga Zrihen,
indiener van het voorstel van resolutie
16/11/2011   Inschrijving op agenda
16/11/2011   Bespreking
16/11/2011   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o1)
16/11/2011   Aanneming na amendering
16/11/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1062/4 5-1062/4 (PDF)
16/11/2011   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-1062/5 5-1062/5 (PDF)
1/12/2011   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste minister, aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, aan de minister van Landsverdediging en aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 1/12/2011
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 8/11/2011, 16/11/2011