S. 5-1060 Dossierfiche K. 53-1683

Wetsontwerp houdende goedkeuring van de wijzigingen van de Overeenkomst tot oprichting van het Multilaterale Agentschap voor investeringsgaranties bij resolutie nr. 86 van 30 juli 2010 van de Raad van Gouverneurs van het Multilaterale Agentschap voor investeringsgaranties met het oog op het moderniseren van het mandaat van het Multilaterale Agentschap voor investeringsgaranties
Regering Y. Leterme II  

Multilateraal Agentschap voor Investeringsgaranties

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1060/1 5-1060/1 (PDF) Wetsontwerp 1/6/2011
5-1060/2 5-1060/2 (PDF) Amendementen 5/7/2011
5-1060/3 5-1060/3 (PDF) Verslag namens de commissie 5/7/2011
5-1060/4 5-1060/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 5/7/2011
K. 53-1683/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 15/7/2011
K. 53-1683/2 Verslag namens de commissie 21/10/2011
K. 53-1683/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/10/2011
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/6/2011   Indiening Doc. 5-1060/1 5-1060/1 (PDF)
1/6/2011   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
7/7/2011   Inschrijving op agenda
14/7/2011   Algemene bespreking Hand. 5-30 Hand. 5-30 (PDF)
14/7/2011   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-30 Hand. 5-30 (PDF)
14/7/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o1) Hand. 5-30 Hand. 5-30 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
1/6/2011   Verzending naar commissie
5/7/2011   Inschrijving op agenda
5/7/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune
5/7/2011   Bespreking
5/7/2011   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
5/7/2011   Aanneming na amendering
5/7/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1060/3 5-1060/3 (PDF)
5/7/2011   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-1060/4 5-1060/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
14/7/2011   Overzending Doc. K. 53-1683/1
21/10/2011   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-1683/2
27/10/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 52, p. 82-83
27/10/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 52, 152-153
Doc. K. 53-1683/3
27/10/2011   Aanneming zonder amendering
27/10/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/11/2011   Bekrachtiging en afkondiging
2/12/2011   Bekendmaking (71122-71123)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 14/7/2011
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 5/7/2011
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/10/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/11/2011 2/12/2011 , blz 71122-71123

Kruispuntbank van de wetgeving