S. 5-1057 Dossierfiche K. 53-1363

Wetsontwerp betreffende de bevoegde instantie voor de opvang van schepen die bijstand behoeven
Regering Y. Leterme II  

vervoer over zee
bescherming van het water
marien milieu
veiligheid op zee
internationale wateren
eerste hulp
boot
zeeverzekering
verontreiniging door koolwaterstoffen
vervuiling van de zee
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1363/1 Wetsontwerp 5/4/2011
K. 53-1363/2 Verslag namens de commissie 18/5/2011
K. 53-1363/3 Tekst verbeterd door de commissie 18/5/2011
K. 53-1363/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/6/2011
5-1057/1 5-1057/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 15/6/2011
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
5/4/2011   Indiening Doc. K. 53-1363/1
18/5/2011   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-1363/2
1/6/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 37, p. 34-36
1/6/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 37, p. 40
Doc. K. 53-1363/4
1/6/2011   Aanneming zonder amendering
5/5/2011   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/11 5-82/11 (PDF)
5/5/2011   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/11 5-82/11 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
6/6/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
15/6/2011   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-1057/1 5-1057/1 (PDF)
15/6/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/6/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/7/2011   Bekrachtiging en afkondiging
12/8/2011   Bekendmaking (47086)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 1/6/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 7/6/2011 5 14/6/2011
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 7/6/2011 0 14/6/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/7/2011 12/8/2011 , blz 47086

Kruispuntbank van de wetgeving