S. 5-1050 Dossierfiche K. 53-1379

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de werkbonus en de opzeggingsvergoeding betreft
Regering Y. Leterme II  

ontslag
laag loon
belastingaftrek
ontslagpremie
onderlinge beroepsovereenkomst
belasting van natuurlijke personen
loonbelasting
werkgelegenheidsbevordering
belastingontheffing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1379/1 Wetsontwerp 6/4/2011
K. 53-1379/2 Amendement 3/5/2011
K. 53-1379/3 Amendementen 4/5/2011
K. 53-1379/4 Amendementen 10/5/2011
K. 53-1379/5 Verslag namens de commissie 17/5/2011
K. 53-1379/6 Tekst aangenomen door de commissie 17/5/2011
K. 53-1379/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 26/5/2011
5-1050/1 5-1050/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 2/6/2011
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
6/4/2011   Indiening Doc. K. 53-1379/1
17/5/2011   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 53-1379/5
26/5/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 36, p. 141-148 + p. 171-172
26/5/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+80/-40/o12)
Integraal verslag nr. 36, p. 172
Doc. K. 53-1379/7
26/5/2011   Aanneming na amendering door commissie
5/5/2011   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/11 5-82/11 (PDF)
5/5/2011   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/11 5-82/11 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
27/5/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
2/6/2011   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-1050/1 5-1050/1 (PDF)
2/6/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
6/6/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/6/2011   Bekrachtiging en afkondiging
28/6/2011   Bekendmaking (37571-37572)
6/7/2011   Erratum (38568)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 26/5/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 28/5/2011 5 1/6/2011
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 28/5/2011 0 1/6/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/6/2011 28/6/2011 , blz 37571-37572
Errata
Op 6/7/2011 , blz 38568

Kruispuntbank van de wetgeving