S. 5-1049 Dossierfiche K. 53-443

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen voor wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging
Nahima Lanjri   Leen Dierick   Jef Van den Bergh  

toelating van vreemdelingen
buitenlandse staatsburger
illegale migratie
inkomen
verblijfsrecht
schijnhuwelijk
familiemigratie
integratie van migranten
huisvesting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-443/1 Wetsvoorstel 22/10/2010
K. 53-443/2 Amendementen 30/11/2010
K. 53-443/3 Amendementen 6/12/2010
K. 53-443/4 Amendementen 7/12/2010
K. 53-443/5 Amendementen 8/12/2010
K. 53-443/6 Amendementen 9/12/2010
K. 53-443/7 Amendementen 15/12/2010
K. 53-443/8 Amendementen 20/12/2010
K. 53-443/9 Amendementen 22/12/2010
K. 53-443/10 Amendement 11/1/2011
K. 53-443/11 Advies van de Raad van State 28/1/2011
K. 53-443/12 Erratum 1/2/2011
K. 53-443/13 Amendementen 9/2/2011
K. 53-443/14 Amendementen 23/2/2011
K. 53-443/15 Advies van de Raad van State 13/4/2011
K. 53-443/16 Amendementen 4/5/2011
K. 53-443/17 Amendementen 6/5/2011
K. 53-443/18 Verslag namens de commissie 19/5/2011
K. 53-443/19 Tekst aangenomen door de commissie 19/5/2011
K. 53-443/20 Amendementen 25/5/2011
K. 53-443/21 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 30/5/2011
5-1049/1 5-1049/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 15/6/2011
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
22/10/2010   Indiening Doc. K. 53-443/1
28/10/2010   Inoverwegingneming
19/1/2011   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 14 Bijlage 25/01/2011, p. 56
28/1/2011   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 53-443/11
7/3/2011   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 22 bijlage 16/03/2011, p. 6
13/4/2011   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 53-443/15
19/5/2011   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-443/18
26/5/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 36, p. 28-141 + p. 151-171
26/5/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+79/-23/o30)
Integraal verslag nr. 36, p. 171
Doc. K. 53-443/21
26/5/2011   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
27/5/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
15/6/2011   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-1049/1 5-1049/1 (PDF)
15/6/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/6/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/7/2011   Bekrachtiging en afkondiging
12/9/2011   Bekendmaking (58915-58928)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 26/5/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 28/5/2011 15 14/6/2011
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 28/5/2011 0 14/6/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/7/2011 12/9/2011 , blz 58915-58928

Kruispuntbank van de wetgeving