S. 5-1047 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 3bis van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent
Bart Laeremans    Yves Buysse    Jurgen Ceder    Filip Dewinter   

Koning en Koninklijke familie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1047/1 5-1047/1 (PDF) Wetsvoorstel 26/5/2011
5-1047/2 5-1047/2 (PDF) Verslag namens de commissie 21/10/2013
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/5/2011   Indiening Doc. 5-1047/1 5-1047/1 (PDF)
9/6/2011   Inoverwegingneming
9/6/2011   Verzending naar commissie: Financiën en Economische Aangelegenheden
1/10/2013   Verzending naar een andere commissie: Institutionele Aangelegenheden
17/10/2013   Inschrijving op agenda
24/10/2013   Algemene bespreking Hand. 5-121 Hand. 5-121 (PDF)
  Commissie: Financiën en Economische Aangelegenheden
9/6/2011   Verzending naar commissie
1/10/2013   Einde behandeling
1/10/2013   Verzending naar een andere commissie
meegedeeld in plenaire vergadering op 10.10.2013
1/10/2013   Inschrijving op agenda
1/10/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Francis Delpérée
1/10/2013   Inleidende uiteenzetting door Bart Laeremans
1/10/2013   Bespreking
14/10/2013   Inschrijving op agenda
14/10/2013   Bespreking
14/10/2013   Vervalt
Aanneming 5-2283
21/10/2013   Inschrijving op agenda
21/10/2013   Lezing van het verslag
21/10/2013   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heren Bert Anciaux en Francis Delpérée is goedgekeurd met 10 stemmen bij 1 onthouding
24/10/2013   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 24/10/2013
Commissie: Financiën en Economische Aangelegenheden
Behandeling beëindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Vervallen 1/10/2013, 14/10/2013, 21/10/2013

Kruispuntbank van de wetgeving