S. 5-1039 Dossierfiche K. 53-1357

Wetsontwerp betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren
Regering Y. Leterme II  

betalingssysteem
elektronisch betaalmiddel
terrorisme
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
banksysteem
transportinfrastructuur
energieproductie
elektronische post
preventie van milieurisico's
energietransport
beveiliging van kritieke infrastructuur
energiebeleid
internet
Co÷rdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
beveiliging en bewaking
dienst van algemeen belang
vervoerbeleid
openbare veiligheid
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1357/1 Wetsontwerp 4/4/2011
K. 53-1357/2 Verslag namens de commissie 13/5/2011
K. 53-1357/3 Tekst verbeterd door de commissie 13/5/2011
K. 53-1357/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/5/2011
5-1039/1 5-1039/1 (PDF) Ontwerp niet geŰvoceerd door de Senaat 26/5/2011
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
4/4/2011   Indiening Doc. K. 53-1357/1
13/5/2011   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-1357/2
19/5/2011   Bespreking
Integraal verlag nr. 35, p. 30-31
19/5/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+119/-0/o13)
Integraal verslag nr. 35, p. 56-57
Doc. K. 53-1357/4
19/5/2011   Aanneming zonder amendering
5/5/2011   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/11 5-82/11 (PDF)
5/5/2011   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/11 5-82/11 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
20/5/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
26/5/2011   Verstrijken termijn: Evocatietermijn
26/5/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
1/6/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
1/7/2011   Bekrachtiging en afkondiging
15/7/2011   Bekendmaking (42320-42327)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/5/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŰvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 21/5/2011 5 25/5/2011
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 21/5/2011 0 25/5/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/7/2011 15/7/2011 , blz 42320-42327

Kruispuntbank van de wetgeving