S. 5-1030 Dossierfiche                  

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comitť en het Comitť van de Rťgio's. Hervorming van de EU-staatssteunregels voor diensten van algemeen economisch belang
Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden  

economische convergentie
concurrentierecht
overheidssteun
Europese Commissie
interne markt
uitwerking van EU-wetgeving
dienst van algemeen belang
publieke dienst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1030/1 5-1030/1 (PDF) Verslag namens de commissie 22/6/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/5/2011   Indiening
4/5/2011   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
4/5/2011   Verzending naar commissie
4/5/2011   Inschrijving op agenda
4/5/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Jacky Morael, Frank Boogaerts
4/5/2011   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies aan de Europese Commissie
25/5/2011   Inschrijving op agenda
25/5/2011   Bespreking
van de door de fracties ingediende standpunten
15/6/2011   Inschrijving op agenda
15/6/2011   Uitgesteld
22/6/2011   Inschrijving op agenda
22/6/2011   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (14 stemmen)
Doc. 5-1030/1 5-1030/1 (PDF)
22/6/2011   Einde behandeling
15/6/2011   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 4/5/2011, 25/5/2011, 22/6/2011

Kruispuntbank van de wetgeving