S. 5-1028 Dossierfiche K. 53-735

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming met het oog op het bestrijden van reclameronselaars
Liesbeth Van der Auwera  

jaarboek
bescherming van de consument
economisch delict
handelsregelingen
reclame
fraude

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-735/1 Wetsvoorstel 30/11/2010
K. 53-735/2 Amendementen 5/4/2011
K. 53-735/3 Verslag namens de commissie 2/5/2011
K. 53-735/4 Tekst aangenomen door de commissie 2/5/2011
K. 53-735/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/5/2011
5-1028/1 5-1028/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 31/5/2011
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
30/11/2010   Indiening Doc. K. 53-735/1
2/12/2010   Inoverwegingneming
2/5/2011   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-735/3
12/5/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 32, p. 37-44
12/5/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 32, p. 54
Doc. K. 53-735/5
12/5/2011   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
13/5/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
31/5/2011   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-1028/1 5-1028/1 (PDF)
31/5/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
6/6/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
23/6/2011   Bekrachtiging en afkondiging
7/9/2011   Bekendmaking (56595)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/5/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 14/5/2011 15 30/5/2011
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 14/5/2011 0 30/5/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/6/2011 7/9/2011 , blz 56595

Kruispuntbank van de wetgeving