S. 5-1022 Dossierfiche K. 53-2705

Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, met het oog op de uitbreiding van het toepassingsgebied ervan tot de vaste experten, kabinetsleden en leden van de beleidscellen van de ministeriële kabinetten
Louis Ide    Huub Broers    Liesbeth Homans   

ministerie
dubbel beroep
mandaat
politieke moraal

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1022/1 5-1022/1 (PDF) Wetsvoorstel 11/5/2011
5-1022/2 5-1022/2 (PDF) Amendementen 28/2/2013
5-1022/3 5-1022/3 (PDF) Verslag namens de commissie 28/2/2013
5-1022/4 5-1022/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 28/2/2013
5-1022/5 5-1022/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 14/3/2013
K. 53-2705/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 18/3/2013
K. 53-2705/2 Advies van het Rekenhof 14/10/2013
K. 53-2705/3 Amendementen 5/2/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/5/2011   Indiening Doc. 5-1022/1 5-1022/1 (PDF)
12/5/2011   Inoverwegingneming
12/5/2011   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
7/3/2013   Inschrijving op agenda
14/3/2013   Algemene bespreking Hand. 5-95 Hand. 5-95 (PDF)
14/3/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-95 Hand. 5-95 (PDF)
14/3/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 5-95 Hand. 5-95 (PDF)
Doc. 5-1022/5 5-1022/5 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
12/5/2011   Verzending naar commissie
24/1/2013   Inschrijving op agenda
24/1/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Francis Delpérée
24/1/2013   Inleidende uiteenzetting door Louis Ide
24/1/2013   Bespreking
31/1/2013   Inschrijving op agenda
31/1/2013   Hoorzitting met vertegenwoordigers van het Rekenhof
31/1/2013   Gedachtewisseling
21/2/2013   Inschrijving op agenda
21/2/2013   Bespreking
28/2/2013   Inschrijving op agenda
28/2/2013   Bespreking
28/2/2013   Stemming over het geheel: geamendeerd (+12/-0/o0)
28/2/2013   Aanneming na amendering
28/2/2013   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
14/3/2013   Overzending Doc. K. 53-2705/1
14/10/2013   Ontvangst extern advies: Rekenhof Doc. K. 53-2705/2
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 14/3/2013
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 24/1/2013, 31/1/2013, 21/2/2013, 28/2/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving