S. 4-999 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake de discrete bevalling
Nahima Lanjri    Sabine de Bethune    Els Van Hoof    Miet Smet   

burgerlijk recht
vondeling
verwantschap
kinderbescherming
ziekenhuis
afstamming
persoonlijke gegevens
moederschap
adoptie
invoer van gegevens
eerbiediging van het privé-leven

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-999/1 4-999/1 (PDF) Wetsvoorstel 7/11/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/11/2008   Indiening Doc. 4-999/1 4-999/1 (PDF)
13/11/2008   Inoverwegingneming
13/11/2008   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
13/11/2008   Verzending naar commissie
19/11/2008   Inschrijving op agenda
19/11/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe, Marie-Hélène Crombé-Berton
19/11/2008   Bespreking
18/2/2009   Inschrijving op agenda
18/2/2009   Regeling der werkzaamheden
18/2/2009   Hoorzitting met dr. René Hoksbergen, professor aan de Universiteit Utrecht
18/2/2009   Hoorzitting met dr. Anne Verougstraete, gynaecoloog aan de VUB
18/2/2009   Hoorzitting met professor Michel Verwilghen, Hoge Raad voor adoptie
18/2/2009   Hoorzitting met mevrouw Jehanne Sosson, professor aan de UCL
18/2/2009   Hoorzitting met de heer Bernard Devos, délégué général aux droits de l'enfant
18/2/2009   Hoorzitting met mevrouw Ankie Vandekerckhove, kinderrechtencommissaris
18/2/2009   Hoorzitting met mevrouw Sophie Lazard, Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) - Adoption
18/2/2009   Hoorzitting met de heer Jo Labens, coördinator vzw Gewenst Kind
18/2/2009   Hoorzitting met mevrouw Frédérique Van Houcke, Coordination des ONG pour les droits de l'enfant (CODE)
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd 19/11/2008, 18/2/2009

Kruispuntbank van de wetgeving