S. 4-993 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek
Patrik Vankrunkelsven    Christine Defraigne   

strafrecht
abortus
Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI)
verslag over de werkzaamheden
Nationale Evaluatiecommissie inzake zwangerschapsafbreking
wetboek van strafrecht
officiŽle statistiek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-993/1 4-993/1 (PDF) Wetsvoorstel 5/11/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/11/2008   Indiening Doc. 4-993/1 4-993/1 (PDF)
13/11/2008   Inoverwegingneming
13/11/2008   Verzending naar commissie: Verenigde commissies Justitie / Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
13/11/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd