S. 4-992 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het krachtdadig ondersteunen door BelgiŽ en de EU van de VN-vredesmacht in Oost-Congo
Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging  

bilaterale hulp
zwarte handel
Rwanda
EU-politiemissie
handhaving van de vrede
seksueel geweld
totstandbrenging van de vrede
niet-gouvernementele organisatie
misdaad tegen de menselijkheid
diplomatieke betrekking
uitvoerbeperking
grondstof
Democratische Republiek Congo
Midden-Afrika
vluchteling
motie van het Parlement
internationale rol van de EU
multinationale strijdmacht
humanitaire hulp
rechten van de mens
voedselhulp
burgeroorlog
Internationaal Straftribunaal
oorlogsmisdaad

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-992/1 4-992/1 (PDF) Verslag namens de commissie 6/11/2008
4-992/2 4-992/2 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 6/11/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/11/2008   Indiening
5/11/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
6/11/2008   Inschrijving op agenda
6/11/2008   Algemene bespreking Hand. 4-47 Hand. 4-47 (PDF)
6/11/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 4-47 Hand. 4-47 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/11/2008   Verzending naar commissie
5/11/2008   Inschrijving op agenda
5/11/2008   Gedachtewisseling
met de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
5/11/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Els Schelfhout
5/11/2008   Bespreking
met het oog op het opstellen van een resolutie
6/11/2008   Inschrijving op agenda
6/11/2008   Bespreking
6/11/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
6/11/2008   Aanneming zonder amendering
6/11/2008   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-992/1 4-992/1 (PDF)
6/11/2008   Tekst aangenomen
voorstel van resolutie
Doc. 4-992/2 4-992/2 (PDF)
6/11/2008   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Minister van Buitenlandse Zaken Minister van Landsverdediging Minister van Ontwikkelingssamenwerking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/11/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 5/11/2008, 6/11/2008

Kruispuntbank van de wetgeving