S. 4-99 Dossierfiche                  

Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat, teneinde een gedragscode in te voeren inzake de individuele dienstverlening aan burgers door leden van de Senaat, en een commissie in te stellen die toeziet op de naleving ervan
Philippe Mahoux   

mandaat
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
politieke moraal
depolitisering
afgevaardigde
reglement van het parlement
statuut van de afgevaardigden
beroepsdeontologie
scheiding der machten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-99/1 4-99/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 17/7/2007
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/7/2007   Indiening Doc. 4-99/1 4-99/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar Bureau
  Behandeling in Bureau
9/10/2007   Verzending naar Bureau
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Behandeling in Bureau
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving