S. 4-980 Dossierfiche K. 52-1434

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 131bis van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen
Regering Y. Leterme I  

zelfstandig beroep
pensioenregeling
koopkracht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1434/1 Wetsontwerp 16/9/2008
K. 52-1434/2 Verslag namens de commissie 10/10/2008
K. 52-1434/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/10/2008
4-980/1 4-980/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 18/11/2008
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
16/9/2008   Indiening Doc. K. 52-1434/1
10/10/2008   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 52-1434/2
23/10/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 58, p. 51-57
23/10/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+125/-0/o1)
Integraal verslag nr. 58, p. 63-64
Doc. K. 52-1434/3
23/10/2008   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
24/10/2008   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/11/2008   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-980/1 4-980/1 (PDF)
18/11/2008   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/11/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/11/2008   Bekrachtiging en afkondiging
15/12/2008   Bekendmaking (66304)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/10/2008
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 3/11/2008 15 17/11/2008
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 3/11/2008 0 17/11/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/11/2008 15/12/2008 , blz 66304

Kruispuntbank van de wetgeving