S. 4-98 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot organisatie van de staten-generaal van de eenoudergezinnen
Philippe Mahoux   

eenoudergezin
sociale zekerheid
rechten van het kind
vrije tijd
motie van het Parlement
fiscaliteit
ongehuwde ouder
diensten
sociale integratie
werkgelegenheidsbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-98/1 4-98/1 (PDF) Voorstel van resolutie 17/7/2007
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/7/2007   Indiening Doc. 4-98/1 4-98/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
9/10/2007   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving