S. 4-960 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen
Louis Ide    Wouter Beke   

gegevensbank
paramedisch beroep
leerlingenselectie
ziekteverzekering
toegang tot het beroepsleven

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-960/1 4-960/1 (PDF) Wetsvoorstel 10/10/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/10/2008   Indiening Doc. 4-960/1 4-960/1 (PDF)
23/10/2008   Inoverwegingneming
23/10/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
23/10/2008   Verzending naar commissie
9/3/2010   Inschrijving op agenda
9/3/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen, Franco Seminara
9/3/2010   Bespreking
9/3/2010   Gedachtewisseling
met mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid belast met Maatschappelijke Integratie
9/3/2010   Interne adviesaanvraag
De commissie wenst dat het advies van de dienst Wetsevaluatie wordt ingewonnen
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 9/3/2010