S. 4-96 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel betreffende de commercialisering van menselijke weefsels en cellen
Philippe Mahoux   

bio-ethiek
stamcel
clausule
nationale uitvoeringsmaatregel
commercialisering
verbintenisrecht
orgaantransplantatie
bloedziekte
gezondheidsverzorging
misbruikclausule

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-96/1 4-96/1 (PDF) Wetsvoorstel 18/7/2007
4-96/2 4-96/2 (PDF) Verslag namens de commissie 17/7/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/7/2007   Indiening Doc. 4-96/1 4-96/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
17/7/2008   Inschrijving op agenda
18/7/2008   Algemene bespreking Hand. 4-41 Hand. 4-41 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
9/10/2007   Verzending naar commissie
13/2/2008   Inschrijving op agenda
13/2/2008   Regeling der werkzaamheden
27/2/2008   Inschrijving op agenda
27/2/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Dominique Tilmans
27/2/2008   Inleidende uiteenzettingen
27/2/2008   Bespreking
12/3/2008   Inschrijving op agenda
12/3/2008   Hoorzitting met prof. dr. Hilde Beele, Diensthoofd Weefselbank, UZ Gent
12/3/2008   Hoorzitting met prof. Yves Beguin, Service d'Hématologie Clinique, Ulg
12/3/2008   Hoorzitting met dr. Christian Homsy, Chief Executive Officer, Cardio BioSciences
12/3/2008   Hoorzitting met dr. Catherine Verfaillie, Afdeling Hematologie, KULeuven
12/3/2008   Hoorzitting met de heer René Custers, Regulatory Affaires Manager, Vlaams Instituut voor Biotechnologie
12/3/2008   Hoorzitting met de heer Michel Dupuis, Voorzitter van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
9/4/2008   Inschrijving op agenda
9/4/2008   Bespreking
9/4/2008   Regeling der werkzaamheden
2/7/2008   Inschrijving op agenda
2/7/2008   Bespreking
9/7/2008   Inschrijving op agenda
9/7/2008   Bespreking
14/7/2008   Inschrijving op agenda
14/7/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne, Dominique Tilmans
14/7/2008   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het wetsvoorstel nr. 4-825/1
17/7/2008   Inschrijving op agenda
17/7/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 11 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 4-96/2 4-96/2 (PDF)
18/7/2008   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 18/7/2008
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Vervallen 13/2/2008, 27/2/2008, 12/3/2008, 9/4/2008, 2/7/2008, 9/7/2008, 14/7/2008, 17/7/2008

Kruispuntbank van de wetgeving