S. 4-958 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot versterking van het adoptieverlof
Nahima Lanjri    Sabine de Bethune    Els Van Hoof   

zelfstandig beroep
varend en vliegend personeel
verlof om sociale redenen
arbeidscontract
adoptie
binnenvaart
werknemer in loondienst
beroep in de binnenscheepvaart
ouderverlof

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-958/1 4-958/1 (PDF) Wetsvoorstel 9/10/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/10/2008   Indiening Doc. 4-958/1 4-958/1 (PDF)
23/10/2008   Inoverwegingneming
23/10/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
23/10/2008   Verzending naar commissie
12/11/2008   Inschrijving op agenda
12/11/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Dominique Tilmans, Els Van Hoof
12/11/2008   Bespreking
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 12/11/2008

Kruispuntbank van de wetgeving