S. 4-955 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking en van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoŲrdineerd op 17 juli 1991
Sabine de Bethune    Els Van Hoof   

ontvanger van hulp
evaluatie van de steun
samenwerkingsbeleid
voorwaarde van hulpverlening
Noord-Zuidbetrekking
bilaterale hulp
financiŽle hulp
sociale economie
parlementair toezicht
rijksbegroting
niet-gouvernementele organisatie
organisatie zonder winstoogmerk
multilaterale hulp
ontwikkelingshulp
microfinanciering
opwarming van het klimaat
hulpbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-955/1 4-955/1 (PDF) Wetsvoorstel 15/10/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/10/2008   Indiening Doc. 4-955/1 4-955/1 (PDF)
23/10/2008   Inoverwegingneming
23/10/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
23/10/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving