S. 4-952 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek teneinde de procedure voor een dringende en voorlopige scheiding open te stellen voor feitelijk samenwonenden
Philippe Mahoux   

ongehuwd samenleven
echtscheiding
burgerlijk recht
burgerlijke rechtsvordering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-952/1 4-952/1 (PDF) Wetsvoorstel 7/10/2008
4-952/2 4-952/2 (PDF) Amendementen 25/11/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/10/2008   Indiening Doc. 4-952/1 4-952/1 (PDF)
23/10/2008   Inoverwegingneming
23/10/2008   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
23/10/2008   Verzending naar commissie
5/11/2008   Inschrijving op agenda
5/11/2008   Niet behandeld
25/11/2008   Inschrijving op agenda
25/11/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Tony Van Parys
25/11/2008   Bespreking
16/12/2008   Inschrijving op agenda
16/12/2008   Niet behandeld
5/5/2009   Inschrijving op agenda
5/5/2009   Bespreking
12/5/2009   Inschrijving op agenda
12/5/2009   Bespreking
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 25/11/2008, 5/5/2009, 12/5/2009

Kruispuntbank van de wetgeving