S. 4-942 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoering in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 van een carry-backbeschikking voor de land- en tuinbouwsector
Wouter Beke    Els Van Hoof    Tony Van Parys    Hugo Vandenberghe   

financieel verlies
belastingaftrek
vennootschapsbelasting
belasting van natuurlijke personen
landbouwsector
tuinbouw
winstbelasting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-942/1 4-942/1 (PDF) Wetsvoorstel 3/10/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/10/2008   Indiening Doc. 4-942/1 4-942/1 (PDF)
23/10/2008   Inoverwegingneming
23/10/2008   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/10/2008   Verzending naar commissie
5/11/2008   Inschrijving op agenda
5/11/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
5/11/2008   Bespreking
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 5/11/2008

Kruispuntbank van de wetgeving