S. 4-941 Dossierfiche K. 52-1650

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Speciale administratieve Regio van Hongkong van de Volksrepubliek China betreffende de overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Brussel op 8 november 2006
Regering Y. Leterme I  

ratificatie van een overeenkomst
buitenlandse staatsburger
overbrenging van gedetineerden
voltrekking van de straf
Hongkong

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-941/1 4-941/1 (PDF) Wetsontwerp 3/10/2008
4-941/2 4-941/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/11/2008
K. 52-1650/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 5/12/2008
K. 52-1650/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 29/1/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/10/2008   Indiening Doc. 4-941/1 4-941/1 (PDF)
3/10/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
27/11/2008   Inschrijving op agenda
4/12/2008   Algemene bespreking Hand. 4-51 Hand. 4-51 (PDF)
4/12/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-51 Hand. 4-51 (PDF)
4/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-0/o9) Hand. 4-51 Hand. 4-51 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
3/10/2008   Verzending naar commissie
18/11/2008   Inschrijving op agenda
18/11/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Geert Lambert
18/11/2008   Bespreking
20/11/2008   Inschrijving op agenda
20/11/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-0/o1)
20/11/2008   Aanneming zonder amendering
20/11/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-941/2 4-941/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
4/12/2008   Overzending Doc. K. 52-1650/1
14/1/2009   Aanneming in commissie (zonder verslag)
29/1/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 80, p. 61-62
29/1/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+106/-0/o15)
Integraal verslag nr. 80, p. 79-80
Doc. K. 52-1650/2
29/1/2009   Aanneming zonder amendering
29/1/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/2/2009   Bekrachtiging en afkondiging
15/4/2009   Bekendmaking (30488-30492)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 4/12/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 18/11/2008, 20/11/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 29/1/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/2/2009 15/4/2009 , blz 30488-30492

Kruispuntbank van de wetgeving