S. 4-94 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie dat ertoe strekt denkpistes en acties te lanceren met het oog op een samenhangend en geÔntegreerd beleid inzake milieuziekten
Philippe Mahoux   

ziekte
chronische ziekte
achteruitgang van het milieu
verontreiniging
medische research
wetenschappelijk onderzoek
volksgezondheid
motie van het Parlement
milieukosten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-94/1 4-94/1 (PDF) Voorstel van resolutie 17/7/2007
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/7/2007   Indiening Doc. 4-94/1 4-94/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
9/10/2007   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving