S. 4-936 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1991 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 96 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen, wat betreft het behoud van de verhoogde kinderbijslag voor mindervalide jobstudenten
Nele Lijnen   

aanvullende uitkering
gezinsuitkering
student
gehandicapte
jongerenarbeid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-936/1 4-936/1 (PDF) Wetsvoorstel 2/10/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/10/2008   Indiening Doc. 4-936/1 4-936/1 (PDF)
23/10/2008   Inoverwegingneming
23/10/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
23/10/2008   Verzending naar commissie
3/12/2008   Inschrijving op agenda
3/12/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Richard Fournaux
3/12/2008   Bespreking
10/12/2008   Inschrijving op agenda
10/12/2008   Bespreking
17/12/2008   Inschrijving op agenda
17/12/2008   Bespreking
21/1/2009   Inschrijving op agenda
21/1/2009   Bespreking
21/1/2009   Stand van zaken
18/2/2009   Inschrijving op agenda
18/2/2009   Hoorzitting met de heer Koen Meesters, adviseur ACV-studiedienst
18/2/2009   Hoorzitting met de heer Danny Van Assche, Adviseur UNIZO-studiedienst
18/2/2009   Hoorzitting met mevrouw Celien Vanmoerkerke, ABVV
18/2/2009   Hoorzitting met de heren Koen Snyders en Karel De Ridder, Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid
18/2/2009   Hoorzitting met de heer Jan Denys, Manager Corporate Communication and Public Affairs, Randstad
18/2/2009   Hoorzitting met de heer Jan De Haes, Federatie Horeca Vlaanderen
18/2/2009   Hoorzitting met de heer Jan Delfosse, Directeur-generaal Sociale Zaken FEDIS
18/2/2009   Hoorzitting met de heer Mathias El Berhoumi, Président Fédération des Étudiant(e)s Francophones
18/2/2009   Hoorzitting met mevrouw Evelien Coeckelberghs, LOKO
19/5/2009   Inschrijving op agenda
19/5/2009   Bespreking
12/1/2010   Inschrijving op agenda
12/1/2010   Bespreking
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 3/12/2008, 10/12/2008, 17/12/2008, 21/1/2009, 18/2/2009, 19/5/2009, 12/1/2010

Kruispuntbank van de wetgeving