S. 4-928 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot oprichting van een bijzondere commissie ermee belast een met redenen omkleed advies uit te brengen over de toepassing van de grondwettelijke beginselen betreffende de uitoefening van de prerogatieven van de Koning en over de verhoudingen der grote grondwettelijke machten onderling
Jurgen Ceder    Joris Van Hauthem   

bijzondere commissie
Rwanda
parlementair toezicht
parlementaire monarchie
Koning en Koninklijke familie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-928/1 4-928/1 (PDF) Wetsvoorstel 29/9/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/9/2008   Indiening Doc. 4-928/1 4-928/1 (PDF)
23/10/2008   Inoverwegingneming
23/10/2008   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
23/10/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving