S. 4-916 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek met het oog op de opheffing van de onbekwaamheid tot deelname aan de verkiezingen van sommige veroordeelden
Hugo Coveliers   

stemrecht
strafsanctie
kiezerslijst
kiesrecht
gedetineerde
politieke rechten
gevangenisstraf

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-916/1 4-916/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/9/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/9/2008   Indiening Doc. 4-916/1 4-916/1 (PDF)
23/10/2008   Inoverwegingneming
23/10/2008   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
23/10/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving