S. 4-911 Dossierfiche                  

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de toepassing van artikel 65 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, gedaan te Londen op 17 oktober 2000
Regering Y. Leterme I  

ratificatie van een overeenkomst
Europees Octrooibureau
Europees octrooi
vertaling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-911/1 4-911/1 (PDF) Wetsontwerp 5/9/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/9/2008   Indiening Doc. 4-911/1 4-911/1 (PDF)
5/9/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/9/2008   Verzending naar commissie
22/10/2008   Inschrijving op agenda
22/10/2008   Niet behandeld
18/11/2008   Inschrijving op agenda
18/11/2008   Niet behandeld
2/12/2008   Inschrijving op agenda
2/12/2008   Niet behandeld
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving