S. 4-890 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 33 van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
Paul Wille   

terrorisme
informatieanalyse
Vaste Comitťs van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
toegang tot de informatie
CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-890/1 4-890/1 (PDF) Wetsvoorstel 31/7/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
31/7/2008   Indiening Doc. 4-890/1 4-890/1 (PDF)
23/10/2008   Inoverwegingneming
23/10/2008   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
20/11/2008   Verzending naar een andere commissie: Verenigde commissies Justitie / Binnenlandse Zaken
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
23/10/2008   Verzending naar commissie
18/11/2008   Inschrijving op agenda
18/11/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
18/11/2008   Bespreking
20/11/2008   Herverzending naar een andere commissie
20/11/2008   Verzending naar een andere commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Opnieuw verzonden 18/11/2008
Commissie: Verenigde commissies Justitie & Binnenlandse Zaken
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving