S. 4-888 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 66, vijfde lid, van het Strafwetboek inzake opruiing
Geert Lambert   

recht tot betogen
Europees Verdrag voor de rechten van de mens
stakingsrecht
strafrecht
vrijheid van meningsuiting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-888/1 4-888/1 (PDF) Wetsvoorstel 30/7/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
30/7/2008   Indiening Doc. 4-888/1 4-888/1 (PDF)
23/10/2008   Inoverwegingneming
23/10/2008   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
23/10/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving