S. 4-884 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de arbeidsovereenkomst wat het vaderschapsverlof voor meeouders betreft
Sabine de Bethune    Nahima Lanjri    Els Van Hoof    Wouter Beke    Els Schelfhout   

varend en vliegend personeel
ongehuwd samenleven
huwelijk
arbeidscontract
seksuele minderheid
binnenvaart
geregistreerd samenwonen
vaderschapsverlof

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-884/1 4-884/1 (PDF) Wetsvoorstel 17/7/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/7/2008   Indiening Doc. 4-884/1 4-884/1 (PDF)
18/7/2008   Inoverwegingneming
18/7/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
18/7/2008   Verzending naar commissie
1/10/2008   Inschrijving op agenda
1/10/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Dominique Tilmans, Els Van Hoof
1/10/2008   Inleidende uiteenzetting
1/10/2008   Hoorzitting met de heer Chris Botterman, adjunct algemeen secretaris bij de Boerenbond
1/10/2008   Hoorzitting met mevrouw Andrée Debrulle, adviseur bij de ACV-studiedienst
1/10/2008   Hoorzitting met de heer Klaas Soens, VBO
1/10/2008   Hoorzitting met mevrouw Estelle Ceulemans, ABVV
1/10/2008   Hoorzitting met de heer Olivier Valentin, algemeen adviseur bij de ACLVB
1/10/2008   Hoorzitting met mevrouw Lutgarde Vrints, attachée Studiedienst bij de Gezinsbond
1/10/2008   Hoorzitting met de heer Denis Lambert, Ligue des Familles
1/10/2008   Hoorzitting met mevrouw Herlindis Moestermans, stafmedewerkster bij de Nederlandstalige Vrouwenraad
1/10/2008   Hoorzitting met mevrouw Magdeleine Willame-Boonen, voorzitter van de Conseil des Femmes francophones de Belgique
1/10/2008   Hoorzitting met mevrouw Myriam Sommer, directrice "Etude et Stratégie" bij de Office de la Naissance et de l'Enfance
1/10/2008   Hoorzitting met mevrouw Anne-Marie Dieu, ULG
1/10/2008   Hoorzitting met mevrouw Marie-Thérèse Casman, ULG
1/10/2008   Bespreking
5/11/2008   Inschrijving op agenda
5/11/2008   Bespreking
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 1/10/2008, 5/11/2008

Kruispuntbank van de wetgeving