S. 4-875 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de bescherming van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling
Nahima Lanjri    Berni Collas    Nele Lijnen    Philippe Moureaux    Geert Lambert    Isabelle Durant    Freya Piryns    Dirk Claes    Sabine de Bethune   

buitenlandse staatsburger
minderjarigheid
kind
rechten van het kind
voogdijschap
verblijfsrecht
vreemdelingenrecht
mensenhandel
gezondheidsverzorging
Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers
politiek asiel
motie van het Parlement
asielzoeker

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-875/1 4-875/1 (PDF) Voorstel van resolutie 14/7/2008
4-875/2 4-875/2 (PDF) Amendementen 5/1/2010
4-875/3 4-875/3 (PDF) Verslag namens de commissie 12/1/2010
4-875/4 4-875/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 12/1/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/7/2008   Indiening Doc. 4-875/1 4-875/1 (PDF)
18/7/2008   Inoverwegingneming
18/7/2008   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
14/1/2010   Inschrijving op agenda
21/1/2010   Algemene bespreking Hand. 4-109 Hand. 4-109 (PDF)
21/1/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o10) Hand. 4-109 Hand. 4-109 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
18/7/2008   Verzending naar commissie
23/6/2009   Inschrijving op agenda
23/6/2009   Regeling der werkzaamheden
30/6/2009   Inschrijving op agenda
30/6/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Marc Elsen
30/6/2009   Regeling der werkzaamheden
7/7/2009   Inschrijving op agenda
7/7/2009   Hoorzitting met mevrouw Kristien Kloeck, Child Focus
7/7/2009   Hoorzitting met mevrouw Agnes Delrue, vzw Gardanto, Vereniging van Nederlandstalige Voogden
7/7/2009   Hoorzitting met de heer Benoit Van Keirsbilck, directeur van de Vereniging voor de Rechten van de Jongeren - Brussel
7/7/2009   Hoorzitting met de heer Francis Charlier, Vereniging van Frantalige Voogden
7/7/2009   Hoorzitting met mevrouw Renée Raymaekers, Dienst Vreemdelingenzaken
20/10/2009   Inschrijving op agenda
20/10/2009   Hoorzitting met de heer Wim Bontinck, Cel Mensenhandel van de Federale politie
20/10/2009   Hoorzitting met de heer Marc Tysebaert en de heer Bernard Georis, Dienst Voogdij FOD Justitie
20/10/2009   Hoorzitting met de heer Miguel Torres Garcia, Child Focus
20/10/2009   Hoorzitting met mevrouw Magda Verbeelen, vzw Gardanto (Vereniging van de Nederlandstalige Voogden)
20/10/2009   Hoorzitting met de dames Anne-Françoise Beguin en Anne Graindorge, #iPlate-forme Mineurs en exil#i, Vereniging voor de Rechten van de Jongeren - Brussel
20/10/2009   Hoorzitting met de heer Francis Charlier, Vereniging van de Franstalige Voogden (ATF Mena)
20/10/2009   Hoorzitting met mevrouw Renée Raymaekers, Dienst Vreemdelingenzaken
20/10/2009   Bespreking
17/11/2009   Inschrijving op agenda
17/11/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Caroline Désir
17/11/2009   Niet behandeld
5/1/2010   Inschrijving op agenda
5/1/2010   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o2)
5/1/2010   Aanneming na amendering
12/1/2010   Inschrijving op agenda
12/1/2010   Goedkeuring verslag
Het verslag van mevrouw Caroline Désir is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 4-875/3 4-875/3 (PDF)
12/1/2010   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-875/4 4-875/4 (PDF)
21/1/2010   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 21/1/2010
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 23/6/2009, 30/6/2009, 7/7/2009, 20/10/2009, 17/11/2009, 5/1/2010, 12/1/2010

Kruispuntbank van de wetgeving