S. 4-869 Dossierfiche K. 52-260

Herziening van artikel 28 van de Grondwet betreffende het petitierecht door er het College van de federale ombudsmannen in op te nemen
----------
Verklaring van de wetgevende macht, zie Belgisch Staatsblad nr. 131, Ed. 2, van 2 mei 2007)
Olivier Chastel   Olivier Destrebecq  

bemiddelaar
herziening van de grondwet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-260/1 Herziening van de grondwet 24/10/2007
K. 52-260/2 Addendum 8/4/2008
K. 52-260/3 Amendementen 8/7/2008
K. 52-260/4 Verslag namens de commissie 10/7/2008
K. 52-260/5 Tekst aangenomen door de commissie 10/7/2008
K. 52-260/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/7/2008
4-869/1 4-869/1 (PDF) Ontwerp van tekst overgezonden door de Kamer 11/7/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
24/10/2007   Indiening Doc. K. 52-260/1
8/7/2008   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-260/4
10/7/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 51, p. 90-92
10/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+113/-0/o17)
Integraal verslag nr. 51, p. 116
Doc. K. 52-260/6
10/7/2008   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
11/7/2008   Overzending Doc. 4-869/1 4-869/1 (PDF)
11/7/2008   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
11/7/2008   Verzending naar commissie
13/11/2008   Inschrijving op agenda
13/11/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Christophe Collignon, Tony Van Parys
13/11/2008   Bespreking
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Behandeling beŽindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 10/7/2008
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 13/11/2008

Kruispuntbank van de wetgeving