S. 4-866 Dossierfiche K. 52-474

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens
Sabien Lahaye - Battheu   Carina Van Tittelboom-Van Cauter   Liesbeth Van der Auwera   Servais Verherstraeten  

wapenhandel
persoonlijk wapen
verboden wapen
sport
jacht
tussenhandelaar
parafiscale heffing
handvuurwapens

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-474/1 Wetsvoorstel 29/11/2007
K. 52-474/2 Amendementen 19/6/2008
K. 52-474/3 Amendement 25/6/2008
K. 52-474/4 Amendementen 2/7/2008
K. 52-474/5 Amendementen 2/7/2008
K. 52-474/6 Verslag namens de commissie 7/7/2008
K. 52-474/7 Tekst aangenomen door de commissie 7/7/2008
K. 52-474/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/7/2008
4-866/1 4-866/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 11/7/2008
K. 52-474/9 Bijlage 15/7/2008
4-866/2 4-866/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/7/2008
4-866/3 4-866/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 18/7/2008
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
29/11/2007   Indiening Doc. K. 52-474/1
29/11/2007   Inoverwegingneming
7/7/2008   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 52-474/6
10/7/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 51, p. 14-47 + p. 108
10/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+110/-21/o4)
Integraal verslag nr. 51, p. 108-109
Hand. 4-38 Hand. 4-38 (PDF)
Doc. K. 52-474/8
10/7/2008   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
11/7/2008   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
11/7/2008   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-866/1 4-866/1 (PDF)
11/7/2008   Verzending naar commissie: Justitie
17/7/2008   Inschrijving op agenda
18/7/2008   Algemene bespreking Hand. 4-41 Hand. 4-41 (PDF)
18/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-0/o0) Hand. 4-41 Hand. 4-41 (PDF)
Doc. 4-866/3 4-866/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
11/7/2008   Verzending naar commissie
15/7/2008   Inschrijving op agenda
15/7/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe
15/7/2008   Bespreking
16/7/2008   Inschrijving op agenda
16/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
16/7/2008   Aanneming zonder amendering
16/7/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-866/2 4-866/2 (PDF)
18/7/2008   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/7/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/7/2008   Bekrachtiging en afkondiging
22/8/2008   Bekendmaking (44142-44147)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 10/7/2008
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/7/2008
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 15/7/2008, 16/7/2008
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 12/7/2008 15 21/10/2008
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 12/7/2008 60 15/12/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/7/2008 22/8/2008 , blz 44142-44147

Kruispuntbank van de wetgeving