S. 4-865 Dossierfiche K. 52-1276

Wetsontwerp ter bekrachtiging van de vestiging van sommige aanvullende gemeentebelastingen en de aanvullende agglomeratiebelasting op de personenbelasting voor elk van de aanslagjaren 2001 tot 2007 en tot wijziging, met ingang van aanslagjaar 2009, van artikel 468 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
Luk Van Biesen   Meyrem Almaci   Christian Brotcorne   Guy CoŽme   Jenne De Potter   Josťe Lejeune   Peter Vanvelthoven  

fiscaal recht
belasting van natuurlijke personen
lokale belasting
inning der belastingen
lokale financiŽn

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1276/1 Wetsvoorstel 25/6/2008
K. 52-1276/2 Verslag namens de commissie 7/7/2008
K. 52-1276/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/7/2008
4-865/1 4-865/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 12/7/2008
4-865/2 4-865/2 (PDF) Verslag namens de commissie 14/7/2008
4-865/3 4-865/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 18/7/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
25/6/2008   Indiening Doc. K. 52-1276/1
26/6/2008   Inoverwegingneming
7/7/2008   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 52-1276/2
10/7/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 51, p. 4-14
10/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+112/-21/o1)
Integraal verslag nr. 51, p. 107-108
Doc. K. 52-1276/3
10/7/2008   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
11/7/2008   Overzending Doc. 4-865/1 4-865/1 (PDF)
11/7/2008   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/7/2008   Inschrijving op agenda
18/7/2008   Algemene bespreking Hand. 4-41 Hand. 4-41 (PDF)
18/7/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-41 Hand. 4-41 (PDF)
18/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-5/o0) Hand. 4-41 Hand. 4-41 (PDF)
Doc. 4-865/3 4-865/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/7/2008   Verzending naar commissie
14/7/2008   Inschrijving op agenda
14/7/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
14/7/2008   Bespreking
14/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o1)
14/7/2008   Aanneming zonder amendering
14/7/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-865/2 4-865/2 (PDF)
18/7/2008   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
24/7/2008   Bekrachtiging en afkondiging
8/8/2008   Bekendmaking (41438-41439)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 10/7/2008
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/7/2008
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 14/7/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/7/2008 8/8/2008 , blz 41438-41439

Kruispuntbank van de wetgeving