S. 4-859 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 72 van de Grondwet
----------
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2 van 2 mei 2007)
Yves Buysse    Joris Van Hauthem    Hugo Coveliers   

Koning en Koninklijke familie
herziening van de grondwet
afgevaardigde
samenstelling van het Parlement
Eerste Kamer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-859/1 4-859/1 (PDF) Herziening van de grondwet 8/7/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/7/2008   Indiening Doc. 4-859/1 4-859/1 (PDF)
8/7/2008   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
8/7/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving