S. 4-846 Dossierfiche K. 52-1201

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II)
Regering Y. Leterme I  

overtreding
judiciŽle hervorming
slachtofferhulp
toepassing van informatica
rechten van de verdediging
vergoeding
opname in psychiatrische kliniek
intellectuele eigendom
penitentiair recht
burgerlijke rechtsvordering
kinderbescherming
octrooi
gevangenisstraf
griffies en parketten
toepassing van de wet
strafrechtspraak
rechtsvordering
territoriale bevoegdheid
Europees octrooi
Phenix
jeugdcriminaliteit
geestelijk gehandicapte
rechtstoestand
slachtoffer
gedetineerde
voltrekking van de straf
strafrechtelijke aansprakelijkheid
programmawet
schadevergoeding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1201/1 Wetsontwerp 29/5/2008
K. 52-1201/2 Amendement ingediend in de commissie 17/6/2008
K. 52-1201/3 Amendementen ingediend in de commissie 18/6/2008
K. 52-1201/4 Verslag namens de commissie 27/6/2008
K. 52-1201/5 Tekst aangenomen door de commissie 27/6/2008
K. 52-1201/6 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 3/7/2008
K. 52-1201/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/7/2008
4-846/1 4-846/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 4/7/2008
4-846/2 4-846/2 (PDF) Verslag namens de commissie 8/7/2008
4-846/3 4-846/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/7/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
29/5/2008   Indiening Doc. K. 52-1201/1
27/6/2008   Aanneming in commissie (geamendeerd)
1/7/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
3/7/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 48, p. 69-92 + nr. 49, p. 7-9
3/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+78/-35/o4)
Integraal verslag nr. 49, p. 9-10
Doc. K. 52-1201/7
  Commissie: Justitie
1/7/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
1/7/2008   Inschrijving op agenda
1/7/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe
1/7/2008   Bespreking
1/7/2008   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
4/7/2008   Overzending Doc. 4-846/1 4-846/1 (PDF)
4/7/2008   Verzending naar commissie: Justitie
10/7/2008   Inschrijving op agenda
10/7/2008   Algemene bespreking Hand. 4-38 Hand. 4-38 (PDF)
10/7/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-38 Hand. 4-38 (PDF)
14/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-10/o3) Hand. 4-39 Hand. 4-39 (PDF)
Doc. 4-846/3 4-846/3 (PDF)
4/7/2008   Verzending naar commissie
8/7/2008   Inschrijving op agenda
8/7/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe
8/7/2008   Bespreking
8/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
8/7/2008   Aanneming zonder amendering
8/7/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-846/2 4-846/2 (PDF)
14/7/2008   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
24/7/2008   Bekrachtiging en afkondiging
7/8/2008   Bekendmaking (41224-41225)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 3/7/2008
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 1/7/2008
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/7/2008, 14/7/2008
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 8/7/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/7/2008 7/8/2008 , blz 41224-41225

Kruispuntbank van de wetgeving