S. 4-845 Dossierfiche K. 52-1200

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I)
Regering Y. Leterme I  

strafrecht
ethiek
beroepsorde
algemene geneeskunde
zelfstandig beroep
verpleegkundige verzorging
Maribel
voedselveiligheid
Europees arrestatiebevel
gerechtelijke achterstand
veiligheidsinrichting
sociaal recht
uitvoer
overuur
verhuur van onroerend goed
mobiliteit van arbeidskrachten
varend en vliegend personeel
burgerbescherming
arbeidsbezoldiging
stillegging van een centrale
verblijfsrecht
gemeenschapswacht
verzekeringsovereenkomst
belastingaftrek
notaris
gevangenispersoneel
rechtsvordering
criminaliteit
universiteit
ongeboren vrucht
klinische biologie
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Deposito- en Consignatiekas
gemeentepolitie
Rijksregister van de natuurlijke personen
emigratie
stichting
psychiatrische inrichting
brandbestrijding
gezondheidsbeleid
strafsanctie
kerk
schilderkunst
bio-ethiek
pensioenvoorwaarden
taalgebruik
strafgevangenis
voedingsgewoonte
delegatie van bevoegdheid
werkloosheidsverzekering
voorschriften voor de huurprijzen
verkoop
Europees octrooi
Phenix
boekhouder
jeugdcriminaliteit
verbetering van woningen
openbaar ministerie
pensioenregeling
Rijksdienst voor de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
onderlinge beroepsovereenkomst
BTW
administratieve formaliteit
bevolkingsregister
adoptie
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
boeddhist
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
collectieve arbeidsovereenkomst
zoeken naar een baan
bankdeposito
identiteitsbewijs
faillissement
algemene kosten
belasting van natuurlijke personen
loonbelasting
farmaceutische industrie
Luik
ontwikkelingsland
onderzoeksbeleid
voedingsproduct
godsdienst
beroepsmobiliteit
voorwaardelijke invrijheidstelling
consulaat
nucleaire brandstof
belastingadministratie
kernenergie
geneeswijze
uitzendbureau
beveiliging en bewaking
programmawet
elektronische overheid
werkgelegenheidsbevordering
belastingontheffing
belasting
overtreding
lage huur
Nederland
voedselbeleid
provincie
judiciŽle hervorming
tijdelijk werk
dokter
kanker
ziekentransport
kinderoppas
gedelegeerde wetgeving
winstdeling voor werknemers
beslag op bezittingen
begrotingsfonds
verzekeringsmaatschappij
octrooirecht
arbeidsongeschiktheid
brand
thuisverzorging
werkloosheidsbestrijding
proefneming met mensen
levensverzekering
boeddhisme
kerncentrale
toepassing van informatica
nationale uitvoeringsmaatregel
geldboete
beroep in de gezondheidszorg
harmonisatie van de wetgevingen
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
monsterneming
gerechtskosten
belasting op inkomsten uit kapitaal
participatie van de werknemers
kredietinstelling
medisch en chirurgisch materiaal
maatschappelijke positie
effecten
invoer
edelsteen
veterinair product
Europese coŲperatie
wettekst
plaatselijke overheid
inkomstenbelasting
vergoeding
ontslag
aanvullend pensioen
personeelsbenoeming
dienst voor arbeidsbemiddeling
postdienst
intellectuele eigendom
invaliditeitsverzekering
loon
volksgezondheid
cumulatie van inkomsten
Nationale Instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen
apotheek
sociale bijdrage
voeding
vernieuwing
Antarctica
kunstvoorwerp
gezinsuitkering
burgerlijke rechtsvordering
strafprocedure
arbeidsongevallenverzekering
pediatrie
bijkomend voordeel
geneesmiddel
kinderbescherming
sociale zekerheid
huurovereenkomst
honger
katholicisme
OCMW
Financial Services and Markets Authority
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
recht op lichamelijke integriteit
farmaceutische wetgeving
politie
loonpremie
wetenschappelijk onderzoek
ontwikkelingshulp
verordening (EU)
verjaring van de vordering
bank
beginsel van wederzijdse erkenning
geestelijkheid
hypotheek
eerste hulp
stedenbouwkundig beroep
griffies en parketten
Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid Louis Pasteur
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
gemeente
ziekenhuis
kindervoeding
levensmiddelen
bescherming van de consument
kunstmatige voortplanting
ziekteverzekering
apotheker
onderzoeksorganisme
diefstal
ministerie
verplegend personeel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1200/1 Wetsontwerp 29/5/2008
K. 52-1200/2 Amendement ingediend in de commissie 10/6/2008
K. 52-1200/3 Amendementen ingediend in de commissie 10/6/2008
K. 52-1200/4 Amendementen ingediend in de commissie 11/6/2008
K. 52-1200/5 Amendementen ingediend in de commissie 11/6/2008
K. 52-1200/6 Amendementen ingediend in de commissie 17/6/2008
K. 52-1200/7 Amendementen ingediend in de commissie 17/6/2008
K. 52-1200/8 Verslag namens de commissie 18/6/2008
K. 52-1200/9 Verslag namens de commissie 20/6/2008
K. 52-1200/10 Verslag namens de commissie 23/6/2008
K. 52-1200/11 Verslag namens de commissie 24/6/2008
K. 52-1200/12 Amendementen ingediend in de commissie 24/6/2008
K. 52-1200/13 Amendement ingediend in de commissie 25/6/2008
K. 52-1200/14 Verslag namens de commissie 27/6/2008
K. 52-1200/15 Verslag namens de commissie 27/6/2008
K. 52-1200/16 Verslag namens de commissie 27/6/2008
K. 52-1200/17 Verslag namens de commissie 27/6/2008
K. 52-1200/18 Tekst aangenomen door de commissies 27/6/2008
K. 52-1200/19 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 3/7/2008
K. 52-1200/20 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/7/2008
4-845/1 4-845/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 4/7/2008
4-845/2 4-845/2 (PDF) Verslag namens de commissie 8/7/2008
4-845/3 4-845/3 (PDF) Verslag namens de commissie 8/7/2008
4-845/4 4-845/4 (PDF) Verslag namens de commissie 8/7/2008
4-845/5 4-845/5 (PDF) Verslag namens de commissie 8/7/2008
4-845/6 4-845/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 14/7/2008
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
29/5/2008   Indiening Doc. K. 52-1200/1
27/6/2008   Aanneming door de commissies (geamendeerd) Doc. K. 52-1200/18
1/7/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
1/7/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
1/7/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
1/7/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
3/7/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 48, p. 50-69 + nr. 49, p. 5-7
3/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+77/-26/o13)
Integraal verslag nr. 49, p. 7
Doc. K. 52-1200/20
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
1/7/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
1/7/2008   Inschrijving op agenda
1/7/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Dirk Claes
1/7/2008   Inleidende uiteenzetting door Patrick Dewael,
vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1/7/2008   Bespreking
1/7/2008   Einde behandeling
1/7/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
1/7/2008   Inschrijving op agenda
1/7/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe
1/7/2008   Bespreking
1/7/2008   Einde behandeling
1/7/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
1/7/2008   Inschrijving op agenda
1/7/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
1/7/2008   Bespreking
1/7/2008   Einde behandeling
1/7/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
1/7/2008   Inschrijving op agenda
1/7/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Anne Delvaux
1/7/2008   Inleidende uiteenzetting door Sabine Laruelle,
minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
1/7/2008   Inleidende uiteenzetting door Laurette Onkelinx,
vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
1/7/2008   Inleidende uiteenzetting door JoŽlle Milquet,
vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
1/7/2008   Bespreking
1/7/2008   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
4/7/2008   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
4/7/2008   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-845/1 4-845/1 (PDF)
4/7/2008   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
4/7/2008   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
4/7/2008   Verzending naar commissie: Justitie
4/7/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
10/7/2008   Inschrijving op agenda
10/7/2008   Algemene bespreking Hand. 4-38 Hand. 4-38 (PDF)
14/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-4/o10) Hand. 4-39 Hand. 4-39 (PDF)
Doc. 4-845/6 4-845/6 (PDF)
4/7/2008   Verzending naar commissie
8/7/2008   Inschrijving op agenda
8/7/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Dirk Claes
8/7/2008   Bespreking
8/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o2)
8/7/2008   Aanneming zonder amendering
8/7/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-845/2 4-845/2 (PDF)
4/7/2008   Verzending naar commissie
7/7/2008   Inschrijving op agenda
7/7/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
7/7/2008   Bespreking
8/7/2008   Inschrijving op agenda
8/7/2008   Bespreking
8/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
8/7/2008   Aanneming zonder amendering
8/7/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-845/4 4-845/4 (PDF)
4/7/2008   Verzending naar commissie
8/7/2008   Inschrijving op agenda
8/7/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe
8/7/2008   Bespreking
8/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-1/o0)
8/7/2008   Aanneming zonder amendering
8/7/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-845/5 4-845/5 (PDF)
4/7/2008   Verzending naar commissie
8/7/2008   Inschrijving op agenda
8/7/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Anne Delvaux
8/7/2008   Bespreking
8/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
8/7/2008   Aanneming zonder amendering
8/7/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-845/3 4-845/3 (PDF)
14/7/2008   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
16/7/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/7/2008   Bekrachtiging en afkondiging
7/8/2008   Bekendmaking (41186-41223)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 3/7/2008
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 1/7/2008
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 1/7/2008
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 1/7/2008
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 1/7/2008
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/7/2008, 14/7/2008
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 8/7/2008
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 7/7/2008, 8/7/2008
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 8/7/2008
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 8/7/2008
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 5/7/2008 15 14/10/2008
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 5/7/2008 60 8/12/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/7/2008 7/8/2008 , blz 41186-41223

Kruispuntbank van de wetgeving