S. 4-828 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een verbeterd elektronisch stemsysteem
Dirk Claes    Berni Collas    Filip Anthuenis    Nele Lijnen   

overheidsopdrachten
stemming
toepassing van informatica
stembiljet
verkiezing
motie van het Parlement
overheidscontract
openbare aanbesteding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-828/1 4-828/1 (PDF) Voorstel van resolutie 26/6/2008
4-828/2 4-828/2 (PDF) Amendementen 1/7/2008
4-828/3 4-828/3 (PDF) Verslag namens de commissie 8/7/2008
4-828/4 4-828/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 8/7/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/6/2008   Indiening Doc. 4-828/1 4-828/1 (PDF)
26/6/2008   Inoverwegingneming
26/6/2008   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
17/7/2008   Inschrijving op agenda
18/7/2008   Algemene bespreking Hand. 4-41 Hand. 4-41 (PDF)
18/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+31/-8/o7) Hand. 4-41 Hand. 4-41 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
26/6/2008   Verzending naar commissie
8/7/2008   Inschrijving op agenda
8/7/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Dirk Claes
8/7/2008   Bespreking
8/7/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-3/o3)
8/7/2008   Aanneming na amendering
8/7/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-828/3 4-828/3 (PDF)
8/7/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-828/4 4-828/4 (PDF)
18/7/2008   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 18/7/2008
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 8/7/2008

Kruispuntbank van de wetgeving