S. 4-823 Dossierfiche K. 52-1285

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 587, 589 en 628 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de invoering van een betalingsbevel in het Gerechtelijk Wetboek
Martine Taelman   

jurisdictiebevoegdheid
betalingstermijn
tenuitvoerlegging van het vonnis
schuld
betaling
nationale uitvoeringsmaatregel
schuldvordering
burgerlijke rechtsvordering
handelsverrichting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-823/1 4-823/1 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 26/6/2008
K. 52-1285/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 27/6/2008
K. 52-1285/2 Amendement 4/11/2008
K. 52-1285/3 Amendementen 18/2/2009
K. 52-1285/4 Verslag namens de commissie 9/3/2009
K. 52-1285/5 Tekst aangenomen door de commissie 9/3/2009
K. 52-1285/6 Advies van de Raad van State 8/5/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/8/2007   Indiening
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: Justitie
10/6/2008   Afsplitsing van 4-139.
19/6/2008   Inschrijving op agenda
26/6/2008   Algemene bespreking Hand. 4-36 Hand. 4-36 (PDF)
26/6/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-36 Hand. 4-36 (PDF)
26/6/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+36/-8/o6) Hand. 4-36 Hand. 4-36 (PDF)
Doc. 4-823/1 4-823/1 (PDF)
  Commissie: Justitie
9/10/2007   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
  [K2] Behandeling door Kamer
26/6/2008   Overzending Doc. K. 52-1285/1
9/3/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 52-1287/6
19/3/2009   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 88, p. 48-49 + Integraal verslag nr. 91Bijlage 26/03/2009, p. 9
8/5/2009   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 52-1285/6
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/6/2008
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving