S. 4-817 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Zimbabwe
Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging  

presidentsverkiezing
politieke oppositie
waarnemer
Zimbabwe
motie van het Parlement
politiek geweld
rechten van de mens

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-817/2 4-817/2 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/6/2008
4-817/1 4-817/1 (PDF) Verslag namens de commissie 1/7/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/6/2008   Indiening
24/6/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
25/6/2008   Inschrijving op agenda
26/6/2008   Algemene bespreking Hand. 4-36 Hand. 4-36 (PDF)
26/6/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o0) Hand. 4-36 Hand. 4-36 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
24/6/2008   Verzending naar commissie
24/6/2008   Inschrijving op agenda
24/6/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune
24/6/2008   Bespreking
24/6/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
24/6/2008   Aanneming zonder amendering
24/6/2008   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-817/1 4-817/1 (PDF)
24/6/2008   Tekst aangenomen Doc. 4-817/2 4-817/2 (PDF)
26/6/2008   Mededeling aan bestemmeling(en)
eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/6/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 24/6/2008

Kruispuntbank van de wetgeving