S. 4-816 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek
Helga Stevens    Louis Ide   

strafrecht
abortus
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
bevoegdheidsoverdracht
invoer van gegevens
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
verslag over de werkzaamheden
federalisme
Nationale Evaluatiecommissie inzake zwangerschapsafbreking
verdeling van de bevoegdheden
officiŽle statistiek
persoonlijke gegevens

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-816/1 4-816/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/6/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/6/2008   Indiening Doc. 4-816/1 4-816/1 (PDF)
26/6/2008   Inoverwegingneming
26/6/2008   Verzending naar commissie: Verenigde commissies Justitie / Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
26/6/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving