S. 4-814 Dossierfiche K. 52-1675

Wetsontwerp houdende wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, met het oog op de erkenning en financiering van palliatieve thuiszorgequipes voor kinderen
Myriam Vanlerberghe    Marleen Temmerman    Nahima Lanjri    Patrik Vankrunkelsven    Olga Zrihen    Anne Delvaux   

thuisverzorging
palliatieve zorg
pediatrie
kind
ziekteverzekering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-814/1 4-814/1 (PDF) Wetsvoorstel 19/6/2008
4-814/2 4-814/2 (PDF) Amendementen 26/11/2008
4-814/3 4-814/3 (PDF) Verslag namens de commissie 10/12/2008
4-814/4 4-814/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 10/12/2008
4-814/5 4-814/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 11/12/2008
K. 52-1675/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 12/12/2008
K. 52-1675/2 Verslag namens de commissie 20/2/2009
K. 52-1675/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 5/3/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/6/2008   Indiening Doc. 4-814/1 4-814/1 (PDF)
26/6/2008   Inoverwegingneming
26/6/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
10/12/2008   Inschrijving op agenda
11/12/2008   Algemene bespreking Hand. 4-52 Hand. 4-52 (PDF)
11/12/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-52 Hand. 4-52 (PDF)
11/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 4-52 Hand. 4-52 (PDF)
Doc. 4-814/5 4-814/5 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
26/6/2008   Verzending naar commissie
26/11/2008   Inschrijving op agenda
26/11/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
26/11/2008   Bespreking
3/12/2008   Inschrijving op agenda
3/12/2008   Bespreking
3/12/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
3/12/2008   Aanneming na amendering
10/12/2008   Inschrijving op agenda
10/12/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-814/3 4-814/3 (PDF)
10/12/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-814/4 4-814/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
11/12/2008   Overzending Doc. K. 52-1675/1
20/2/2009   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-1675/2
5/3/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 84, p. 46-49
5/3/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 85, p. 10-11
Doc. K. 52-1675/3
5/3/2009   Aanneming zonder amendering
5/3/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
18/3/2009   Bekrachtiging en afkondiging
15/4/2009   Bekendmaking (30247-30248)
27/4/2009   Erratum (32979)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 11/12/2008
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 26/11/2008, 3/12/2008, 10/12/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 5/3/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 12/12/2008 60 6/3/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/3/2009 15/4/2009 , blz 30247-30248
Errata
Op 27/4/2009 , blz 32979

Kruispuntbank van de wetgeving