S. 4-81 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 123, ß 2, van de Grondwet
-----
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed.2 van 2 mei 2007)
Berni Collas   

bevoegdheidsoverdracht
regionaal parlement
Duitstalige Gemeenschap
regering
institutionele hervorming
herziening van de grondwet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-81/1 4-81/1 (PDF) Herziening van de grondwet 18/7/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/7/2007   Indiening Doc. 4-81/1 4-81/1 (PDF)
9/10/2007   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
9/10/2007   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd