S. 4-804 Dossierfiche K. 52-1386

Armoedebestrijding
Commissie voor de Sociale Aangelegenheden  

sociale woning
actieprogramma
sociale rechten
dienst voor arbeidsbemiddeling
bijkomend voordeel
OCMW
gezondheidsverzorging
energieprijs
marktliberalisatie
sociaal achtergestelde groep
herintreding
armoede
regeringsbeleid
regionaal beleid
uitzendbureau

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-804/1 4-804/1 (PDF) Verslag 22/7/2008
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
4/6/2008   Indiening
4/6/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
4/6/2008   Verzending naar commissie
4/6/2008   Inschrijving op agenda
4/6/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Els Schelfhout, Sophie Pécriaux, Jean-Jacques Flahaux
4/6/2008   Inleidende uiteenzetting door Jean-Marc Delizée,
Staatssecretaris voor Armoedebestrijding
4/6/2008   Toelichting Tweejaarlijks Verslag "Armoede"
door mevrouw Françoise De Boe van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting
4/6/2008   Toelichting Vlaams Plan voor armoedebestrijding
door de heer Herwig Hermans, raadgever "Armoede" - kabinet van Vlaams minister Steven Vanackere
4/6/2008   Toelichting Waals Plan voor armoedebestrijding
door de heer Didier Donfut, Waals minister "Santé, Action sociale et Égalité des chances"
4/6/2008   Toelichting Brussels Plan voor armoedebestrijding
door mevrouw Evelyne Huyttebroeck, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
4/6/2008   Reactie van de heer Ludo Horemans, Belgisch netwerk voor de armoedebestrijding
4/6/2008   Reacties van de verenigingen "Waar armen het woord nemen"
- de heren Frédéric Vanhauwaert en Toon De Rijck, Vlaams Netwerk van Verenigingen "Waar armen het woord nemen" - mevrouw Christine Mahy "Réseau wallon de lutte contre la pauvreté" - de heer Michel Pettiaux, "Forum bruxellois de lutte contre la pauvreté"
4/6/2008   Gedachtewisseling
22/7/2008   Verslag namens de commissies Doc. 4-804/1 4-804/1 (PDF)
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 4/6/2008

Kruispuntbank van de wetgeving