S. 4-802 Dossierfiche                  

Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie wat betreft de inning van "kosten" bij niet-gesyndiceerde werknemers door de Fondsen voor Bestaanszekerheid
Jurgen Ceder    Nele Jansegers   

bouwnijverheid
fraude
beveiliging en bewaking
fonds voor bestaanszekerheid
enquÍtecommissie
zeevisserij
vakbondsvrijheid
onderhoud
parlementair onderzoek
loonpremie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-802/1 4-802/1 (PDF) Voorstel 10/6/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/6/2008   Indiening Doc. 4-802/1 4-802/1 (PDF)
19/6/2008   Inoverwegingneming
19/6/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
19/6/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving