S. 4-801 Dossierfiche K. 52-1333

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol en de Gezamenlijke Verklaring, ondertekend te Brussel op 17 april 2007, tot wijziging van het Aanvullend Protocol inzake de belastingen, gevoegd bij de Overeenkomst inzake de administratieve en strafrechtelijke samenwerking op het gebied van de regelingen die verband houden met de verwezenlijking van de doelstellingen van de Benelux Economische Unie, ondertekend te 's Gravenhage op 29 april 1969
Regering Y. Leterme I  

aansprakelijkheid
harmonisatie van de wetgevingen
belastingharmonisatie
Benelux
justitiŽle samenwerking
ratificatie van een overeenkomst
grensoverschrijdende samenwerking
belastingfraude
administratieve samenwerking
BTW

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-801/1 4-801/1 (PDF) Wetsontwerp 10/6/2008
4-801/2 4-801/2 (PDF) Verslag namens de commissie 17/6/2008
K. 52-1333/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 9/7/2008
K. 52-1333/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 10/7/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/6/2008   Indiening Doc. 4-801/1 4-801/1 (PDF)
10/6/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
26/6/2008   Inschrijving op agenda
3/7/2008   Algemene bespreking Hand. 4-37 Hand. 4-37 (PDF)
3/7/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-37 Hand. 4-37 (PDF)
3/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 4-37 Hand. 4-37 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/6/2008   Verzending naar commissie
17/6/2008   Inschrijving op agenda
17/6/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Margriet Hermans
17/6/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
17/6/2008   Aanneming zonder amendering
17/6/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-801/2 4-801/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
3/7/2008   Overzending Doc. K. 52-1333/1
8/7/2008   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 148
10/7/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 50, p. 106-107
10/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+133/-0/o1)
Integraal verslag nr. 51, p. 107
Doc. K. 52-1333/2
10/7/2008   Aanneming zonder amendering
10/7/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/9/2008   Bekrachtiging en afkondiging
22/10/2008   Bekendmaking (56069-56071)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/7/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 17/6/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 10/7/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/9/2008 22/10/2008 , blz 56069-56071

Kruispuntbank van de wetgeving